Outsource & Maintenance


 


Outsource & Maintenance


 

บริษัท เอ็นพีบี 888 จำกัด
ผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งสายสัญญาณและก่อสร้างระบบสื่อสาร และรับงานเกี่ยวกับการวางระบบเครือข่ายสายสัญญาณ ไฟเบอร์ออฟติก และการก่อสร้างสายเคเบิ้ล ในรูปแบบโครงสร้างอาคารสำนักงาน และ รูปแบบโครงสร้างโรงงาน


SALES OFFICE / CUSTOMER SERVICE

บริษัท เอ็นพีบีแปดแปดแปด จำกัด 
(สำนักงานใหญ่)​

NPB 888 Company Limited.
(Head Office)
Tax ID : 0125563021644

64 ซ.สามัคคี30 ถ.สามัคคี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

โทร.0846328882

Visit 11496 
Presented by npb888thai.com